OD HR do EBIT
Jak przejść od rozwoju zasobów ludzkich do trwałego zysku (EBIT) firmy?

Szyty na miarę 2-3 letni proces transformacji biznesowej.

Operacyjnie proces „Od HR do EBIT”, jest to sekwencja strategicznych projektów rozwojowych oraz konsultacji biznesowych przeznaczonych dla kluczowej kadry (zarząd, menedżerowie, talenty). Proces łączy zrozumienie potencjału kadry menedżerskiej z rozwiązywaniem strategicznych wyzwań biznesu przy zastosowaniu reguł efektywnego procesu decyzyjnego AoV w organizacji.

Zysk/EBIT  – jako konsekwencja działań – pojawia się wtedy, gdy organizacja przejdzie przez systemową zmianę/transformację, której efektem jest dopasowanie obszarów wysokiej efektywności kadry (zarządzającej, menedżerskiej, talentów) do „uszytego na miarę” efektywnego procesu decyzyjnego firmy. Kluczowym celem jest podniesienie świadomości oraz indywidualnej kontrybucji każdego członka kluczowej kadry do zespołowej efektywności procesu podejmowania decyzji.

Efekty wdrożenia procesu decyzyjnego

Wdrożenie w firmie z branży usług medycznych pozwoliło zdecentralizować decyzyjność na kadrę kierowniczą (w szczególności zarządzanie operacyjne i implementację), poprawić wydajność kadry o 30% (wg szacunku Zarządu) i osiągnąć wzrost EBIT ×2,5 po pierwszych 3 latach współpracy (obrót +60%, rentowność +3 p.p.).

W ramach ramowej współpracy realizowane są m.in. Programy: Liderzy Strategii dla kadry zarządzającej (link), świadomość biznesowa dla kadry menedżerskiej (link), budowanie efektywnych top-teamów dla kadry menedżerskiej (link). Dodatni efekt finansowy jest możliwy do uzyskania, gdy organizacja dopasuje potencjał kadry oraz wyzwań biznesu oraz aktywnie wspiera kształtowania efektywnej kultury biznesowej.

Kamienie milowe:

Zbudowanie z zarządem lub właścicielem efektywnej organizacji opiera się na trzech efektach:

1. Identyfikacja i eliminacja deficytu umiejętności menedżerskich w obszarze podejmowania decyzji oraz przywództwa kadry menedżerskiej.
2. Rozproszenie decyzyjności z zachowaniem efektywności oraz zrozumienia kontekstu biznesowego decyzji.
3. Kształtowanie postaw i kultury organizacyjnej w kierunku organizacji efektywnej.

Zapraszam do kontaktu:

Błażej Jurewicz, Prezes Zarządu AoV +48 790 840 011, blazej.jurewicz@aov.com.pl