„Podejmowanie właściwych decyzji”

Szczegóły 2-dniowego warsztatu:

 1. Wiedzieć wcześniej czy lepiej? Jak mierzyć efektywność?
 2. Kiedy myślenie jest inwestycją z wysokim ROI?
 3. Co łączy strategię i podejmowanie decyzji?
 4. Jak budować zrozumienie problemu „krok po kroku”?
 5. Jaka jest rola dyskomfortu w myśleniu strategicznym?
 6. Co jest „na końcu” procesu myślenia?
 7. Kiedy proces strategiczny jest zagrożeniem dla biznesu?
 8. Trening wysokiej efektywności procesu decyzyjnego.
 9. Dwa klucze do podejmowania właściwych decyzji.
 10. Kiedy wynik jest lepszy niż strategiczne status quo?
 • Poznaj metodę podejmowania właściwych decyzji.

 • Naucz się podnosić efektywność decyzji strategicznych.

 • Podejmuj skuteczne decyzje taktyczne i strategiczne.

 • Spraw, by wiedza i doświadczenie wspierały jakość decyzji!

Błażej Jurewicz
Podejmuj decyzje lepiej niż najlepiej jak potrafisz
Błażej JurewiczPrezes Zarządu, Ekspert procesu decyzyjnegoLiderzy Strategii

Program warsztatu

Efektywny Top-Team

Szczegóły 2-dniowego warsztatu:

 1. Jak zbudować top-team wokół swoich silnych stron?
 2. Top-team: skuteczne wdrażanie właściwych decyzji!
 3. Jak style myślenia w top-teamie wpływają na wyniki?
 4. Jak zarządzać różnorodnością profili menedżerów?
 5. Czy praca w zespole poprawia jakość decyzji?
 6. Dlaczego w VUCA spada rola Twojego doświadczenia?
 7. Mapa dynamiki procesu decyzyjnego top-teamu.
 8. Jak budować top-team w organizacji?
 9. Jak zapewnić wysoką efektywność top-teamu?
 10. Jak przewidzieć efekt decyzji przed podjęciem decyzji?
 • Poznaj silne strony Twojego stylu myślenia!

 • Poznaj mechanizmy i ograniczenia procesu decyzyjnego.

 • Poznaj metodę budowania top-teamu na bazie silnych stron.

 • Poznaj praktyczne wskazówki nt. efektywnej współpracy top-teamu.

Łukasz Zawitkowski
Zbuduj top-team wokół swoich silnych stron!
Łukasz ZawitkowskiEkspert procesu decyzyjnego, autor know-howLiderzy Strategii

Program warsztatów strategicznych.

Nie masz czasu czytać? Zostaw kontakt:

Czy proces decyzyjny = podejmowanie decyzji?

Zapewne proces decyzyjny kojarzy Ci się głównie z samym podjęciem decyzji. Jest to jednak zbyt duży skrót myślowy, ponieważ proces decyzyjny to raczej sposób myślenia menedżera,
a nie finalny efekt myślenia, czyli decyzja.

Menedżer podejmuje decyzje na podstawie posiadanych umiejętności, doświadczeń, wiedzy i naturalnych predyspozycji do podejmowania decyzji. Te predyspozycje nazywamy sposobem myślenia lub profilem menedżera.

Architects of Value jest liderem budowania efektywnych zespołów, ponieważ odkryliśmy i zmierzyliśmy to, że na jakość decyzji największy wpływ mają indywidualne predyspozycje menedżera oraz jakość synergii w myśleniu zespołu. 

Sposób myślenia jest swoistą syntezą umiejętności przyszłości (m.in. uczenia się, rozwiązywania złożonych problemów, wyciągania wniosków i myślenia krytycznego w #VUCA).

Jako eksperci, autorzy know-how i praktycy rekomendujemy osobom, których decyzje wpływają na wyniki firmy udział w warsztatach, które wprowadzają kadrę zarządzającą do zarządzania skutecznością i efektywnością procesu decyzyjnego. Naucz się wykorzystywać swoje silne strony, ogranicz ryzyko, podejmuj i wdrażaj lepsze decyzje.

Co wyróżnia liderów strategii?

Aby przetrwać na rynku w czasie kryzysu, firmy myślące taktycznie skupiają się na efektywności. Natomiast firmy myślące strategicznie robią odwrotnie – inwestują w efektywność na przyszłość, tworząc przewagę konkurencyjną w okresie stabilności oraz planowanych wzrostów. Tylko w które zasoby warto inwestować?

Fundamentem zbudowania efektywnej organizacji oraz wzrostu zysku jest samoświadomość silnych stron w procesie decyzyjnym zwłaszcza kadry zarządzającej!

Z naszej praktyki wynika, że limit dla efektywności strategicznej procesu decyzyjnego całej firmy stanowi najczęściej właśnie proces decyzyjny kadry zarządzającej. Inwestując w ten obszar, podnosimy pułap, do którego może „doskoczyć” cała organizacja. Tak pracowaliśmy z liderami w branży dystrybucji, usług oraz medycznej.

Jeśli patrzymy na to, co najbardziej przekłada się na wzrost wyników firmy z perspektywy inwestycji w kadrę zarządzającą, to kluczowe są  dwa obszary: (1) zbudowanie efektywnych top-teamów oraz (2) umiejętność podejmowania właściwych decyzji przez kluczową kadrę zarządzającą oraz osoby z talentem strategicznym.