Webinaria i prelekcje

PODEJMOWANIE DECYZJI W VUCA

Świat VUCA zmienia logikę decyzji biznesowych. Planowanie nie ma znaczenia, jeśli nie nauczysz się reagować na zmiany trendów np. w oczekiwaniach Klientów. Czy zmiana jest trwała czy to tylko anomalia? Witaj w świecie VUCA.

Proces strategiczny, inaczej myślenie strategiczne, to żmudny proces twórczy o charakterze inwestycyjnym, który przynosi wysoką dywidendę – jeśli potrafimy właściwie nim zarządzać.

 • Na czym polega podejmowanie decyzji w VUCA?
 • Czy w zmiennych warunkach można przewidzieć wynik decyzji jeszcze przed podjęciem decyzji?
 • Dlaczego decyzja poprawna taktycznie i strategicznie często wskazuje inny kierunek?

Podjęcie właściwej decyzji wykracza daleko poza poznawane na studiach MBA techniki analizy strategicznej oraz behawioralnej. Jak zostać liderem strategii i wykorzystywać swoje indywidualne predyspozycje do podejmowania właściwych decyzji biznesowych w zespole i w organizacji?

zapraszam do kontaktu: blazej.jurewicz@aov.com.pl

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu AoV

Ekspert procesu decyzyjnego. Wdraża efektywny proces decyzyjny w obszarach strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i transformacji biznesowej.

Efektywnym procesem decyzyjnym i strategią zajmuje się od prawie 10 lat. Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes i branżowych liderów np. Centrum Medyczno-Diagnostyczne (największa publiczna populacja POZ w Polsce) czy Inter Cars S.A.

Od 2009 r. wdraża rozwiązania w zakresie efektywnych procesów decyzyjnych ludzi i organizacji współpracując z kadrą zarządzającą oraz właścicielami, także w roli interim.

W kluczowym projekcie współpracując
z zarządem i kadrą menedżerską pomógł podnieść rentowność EBIT x2.5 podczas trzech lat współpracy.

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu AoV

Ekspert procesu decyzyjnego. Wdraża efektywny proces decyzyjny w obszarach strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i transformacji biznesowej.

Efektywnym procesem decyzyjnym i strategią zajmuje się od prawie 10 lat. Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes i branżowych liderów np. Centrum Medyczno-Diagnostyczne (największa publiczna populacja POZ w Polsce) czy Inter Cars S.A.

Od 2009 r. wdraża rozwiązania w zakresie efektywnych procesów decyzyjnych ludzi i organizacji współpracując z kadrą zarządzającą oraz właścicielami, także w roli interim.

W kluczowym projekcie współpracując
z zarządem i kadrą menedżerską pomógł podnieść rentowność EBIT x2.5 podczas trzech lat współpracy.

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu AoV

Ekspert procesu decyzyjnego. Wdraża efektywny proces decyzyjny w obszarach strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i transformacji biznesowej.

Efektywnym procesem decyzyjnym i strategią zajmuje się od prawie 10 lat. Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes i branżowych liderów np. Centrum Medyczno-Diagnostyczne (największa publiczna populacja POZ w Polsce) czy Inter Cars S.A.

Od 2009 r. wdraża rozwiązania w zakresie efektywnych procesów decyzyjnych ludzi i organizacji współpracując z kadrą zarządzającą oraz właścicielami, także w roli interim.

W kluczowym projekcie współpracując
z zarządem i kadrą menedżerską pomógł podnieść rentowność EBIT x2.5 podczas trzech lat współpracy.

ZDALNA WSPÓŁPRACA

Opis szkolenia:

Każdy zarząd, executive team czy zespół menedżerów co jakiś czas musi wspólnie wypracować rozwiązanie, podjąć decyzję, rozwiązać problem, stworzyć strategię czy plan działań lub ustalić priorytety.

Efektywność waszej współpracy w zdalnej formule wymaga większej samoświadomości i zrozumienia silnych stron członków zespołu niż codzienna praca w biurze.

COVID zmienił charakter naszej pracy. Praca zdalna jako uzupełnienie sposobu podejmowania decyzji i współpracy zdaje egzamin. Ale jako podstawa pracy wymaga nowych umiejętności, których do tej pory nie trenowaliśmy, a w długim terminie nie możemy sobie pozwolić na spadek efektywności.

Program:

 1. Jakie są szanse i zagrożenia zdalnej współpracy?
 2. Jak zmierzyć wartość dodaną współpracy?
 3. Jak oprzeć proces podejmowania i wdrażania decyzji biznesowych o silne strony członków zespołu?
 4. Kiedy zdalna praca może obniżyć Twoją efektywność?
 5. Czy jest profil menedżerów, którzy tracą efektywność podczas pracy zdalnej?
 6. Jak praca zdalna przekłada się na efektywność Twoją i zespołu?

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak konstruować efektywny zespół  – także do pracy zdalnej?
 • Jak można mierzyć efektywność pracy zespołowej?
 • Jak wykorzystywać doświadczenie członków zespołu ale nie paść jego ofiarą?
 • Co jest warunkiem efektywnego zdalnego zarządzania?

Zapraszam do kontaktu: blazej.jurewicz@aov.com.pl

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu AoV

Ekspert procesu decyzyjnego. Wdraża efektywny proces decyzyjny w obszarach strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i transformacji biznesowej.

Efektywnym procesem decyzyjnym i strategią zajmuje się od prawie 10 lat. Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes i branżowych liderów np. Centrum Medyczno-Diagnostyczne (największa publiczna populacja POZ w Polsce) czy Inter Cars S.A.

Od 2009 r. wdraża rozwiązania w zakresie efektywnych procesów decyzyjnych ludzi i organizacji współpracując z kadrą zarządzającą oraz właścicielami, także w roli interim.

W kluczowym projekcie współpracując
z zarządem i kadrą menedżerską pomógł podnieść rentowność EBIT x2.5 podczas trzech lat współpracy.

4 STYLE MYŚLENIA I ICH WARTOŚĆ W CZASACH COVID

Menedżer podejmuje decyzje na podstawie posiadanych umiejętności, doświadczeń, wiedzy i naturalnych predyspozycji do podejmowania decyzji. Te predyspozycje nazywamy sposobem myślenia lub profilem menedżera.

Każdy styl myślenia jest jak narzędzie wyspecjalizowane do rozwiązywania określonego biznesowego problemu: budowania strategii, podejmowania decyzji, implementacji/rozwiązywania problemów lub wdrażania i dostarczania efektów operacyjnych.

Do jakiego typu problemów odpowiedni jest styl myślenia liderów kluczowych zespołów w Twojej organizacji?

Liderzy – firmy – mają bardzo podobny rozkład potencjału menedżerów, ale różnica tkwi w ich wykorzystywaniu. Kluczem jest umiejętność dopasowania odpowiedniej roli do potencjału człowieka, a nie człowieka do określonej roli.

COVID eksponuje różnice między menedżerami. Niektórzy potrzebują społecznych interakcji do tego, aby kalibrować swój własny umysł i pogłębiać wiedzę o tym co i jak działa w biznesie. Inni potrzebują odizolowania, aby zebrać myśli i wyciągać wnioski.

Błędne ulokowanie zasobów i organizowanie pracy zespołowej prowadzi do obniżenia efektywności pracy lidera oraz zespołu, jest źródłem niepokoju, oraz braku adekwatnych efektów.

 • Od czego zależą style myślenia menedżerów?
 • Jak zmierzyć swój styl myślenia?
 • Jak konstruować top-teamy w oparciu o wiedzę o stylach myślenia?

Zapraszam do kontaktu: blazej.jurewicz@aov.com.pl

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu AoV

Ekspert procesu decyzyjnego. Wdraża efektywny proces decyzyjny w obszarach strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i transformacji biznesowej.

Efektywnym procesem decyzyjnym i strategią zajmuje się od prawie 10 lat. Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes i branżowych liderów np. Centrum Medyczno-Diagnostyczne (największa publiczna populacja POZ w Polsce) czy Inter Cars S.A.

Od 2009 r. wdraża rozwiązania w zakresie efektywnych procesów decyzyjnych ludzi i organizacji współpracując z kadrą zarządzającą oraz właścicielami, także w roli interim.

W kluczowym projekcie współpracując
z zarządem i kadrą menedżerską pomógł podnieść rentowność EBIT x2.5 podczas trzech lat współpracy.

Myślenie krytyczne i pułapka sukcesu

Jak przygotować zespoły na stosowanie kompetencji, która – w ich odczuciu – po podjęciu decyzji wydaje się być bezsensu, jest sprzeczna z intuicją i zmusza do wzmożonego wysiłku po psychologicznym przekonaniu o podjęciu właściwej decyzji?

Zapotrzebowanie na myślenie krytyczne powstaje wtedy, gdy zespół ma już pewność, że zrozumiał, rozwiązał problem i podjął decyzję. Ile osób mając podjętą decyzję będzie ją podważać i konfrontować z innymi punktami widzenia? Niewiele… I dokładnie tyle dzieli dobre decyzje od najlepszych.

 • Jak uniknąć pułapki sukcesu i uruchomić myślenie krytyczne?
 • Jak uświadomić sobie przejście nad ukrytym założeniem, do którego nie będziemy mieli dostępu moderując proces myślenia krytycznego?
 • Czy myślenie krytyczne ma wzór?

Kiedy biznesowy zespół podjął decyzję, osiągnął dobry lub lepszy niż przewidywany rezultat i kontynuuje wdrażanie strategii to prawie na pewno mamy możliwą pułapkę sukcesu.

Nieuświadomione ukryte założenie, hipoteza zamieniona we wniosek, niewłaściwie określone źródło sukcesu.. to wszystko uniemożliwia wyciąganie racjonalnych wniosków na okres znacznie dłuższy niż zbudowane doświadczenie. Jak tego uniknąć?

zapraszam do kontaktu: blazej.jurewicz@aov.com.pl

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu AoV

Ekspert procesu decyzyjnego. Wdraża efektywny proces decyzyjny w obszarach strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i transformacji biznesowej.

Efektywnym procesem decyzyjnym i strategią zajmuje się od prawie 10 lat. Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes i branżowych liderów np. Centrum Medyczno-Diagnostyczne (największa publiczna populacja POZ w Polsce) czy Inter Cars S.A.

Od 2009 r. wdraża rozwiązania w zakresie efektywnych procesów decyzyjnych ludzi i organizacji współpracując z kadrą zarządzającą oraz właścicielami, także w roli interim.

W kluczowym projekcie współpracując
z zarządem i kadrą menedżerską pomógł podnieść rentowność EBIT x2.5 podczas trzech lat współpracy.

Efektywny top-team wokół silnych stron lidera

Jakość decyzji zależy od właściwego zrozumienia problemu, podjęcia decyzji i wdrożenia. Każdy menedżer ma do tego nieco inne predyspozycje. Po 10 latach badań odkryliśmy 4 wzorce i mechanizmy procesu decyzyjnego liderów i wiemy jak je zbadać i dopasować do siebie, aby zespół był top-teamem (wysoko-wydajnym zespołem biznesowym)

Wdrożenie podejścia opartego o top-teamy pozwoliło naszemu Klientowi podnieść EBIT x2.5 w trakcie 3 lat projektu – „tylko” poprzez zbudowanie sposobu myślenia liderów i talentów w organizacji zatrudniającej dziś ponad 500 osób.

Aby Twój zespół skutecznie rozwiązywał problemy, podejmował i wdrażał decyzje, powinien bazować na odpowiedniej mieszance stylów myślenia. Gdy Lider buduje top-team wokół swoich silnych stron pracuje efektywnie, a jego zespół dostarcza efekty.

 • Know-how dla osób, których decyzje wpływają na wyniki firmy
 • Wstęp do zarządzania efektywnością procesu decyzyjnego top-teamów
 • Naucz się wykorzystywać swoje silne strony

zapraszam do kontaktu: blazej.jurewicz@aov.com.pl

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu AoV

Ekspert procesu decyzyjnego. Wdraża efektywny proces decyzyjny w obszarach strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i transformacji biznesowej.

Efektywnym procesem decyzyjnym i strategią zajmuje się od prawie 10 lat. Pracował dla start-up`ów, Gazel Biznesu, Diamentów Forbes i branżowych liderów np. Centrum Medyczno-Diagnostyczne (największa publiczna populacja POZ w Polsce) czy Inter Cars S.A.

Od 2009 r. wdraża rozwiązania w zakresie efektywnych procesów decyzyjnych ludzi i organizacji współpracując z kadrą zarządzającą oraz właścicielami, także w roli interim.

W kluczowym projekcie współpracując
z zarządem i kadrą menedżerską pomógł podnieść rentowność EBIT x2.5 podczas trzech lat współpracy.