Efektem pracy Zarządu jest to, o ile potrafi podnieść zyski w długim terminie nie dzięki działaniom, ale dzięki myśleniu i podejmowaniu decyzji. Diagnoza efektywności procesu decyzyjnego przekłada Wasze silne strony na wyniki Firmy.

IDEA

Ideą projektu jest zrozumienie i doświadczenie tego, w jaki sposób myślenie strategiczne i proces decyzyjny Kadry Zarządzającej (indywidualnie i w zespole) wpływają na rentowność i efektywność organizacji.

  • Poruszane w trakcie zagadnienia będzie można od razu skonfrontować z wirtualną rzeczywistością biznesową, w której nie ma zawsze skutecznych rozwiązań.
  • W efekcie, Uczestnicy poznają swój indywidualny styl podejmowania decyzji i myślenia, które mają zastosowanie zarówno w podejmowaniu decyzji przez Zarząd, jak i w procesie decyzyjnym organizacji.
  • Efekty diagnozy indywidualnego stylu podejmowania decyzji przekładają się na biznesową skuteczność (efekty i wyniki) podejmowania decyzji.

Z naszych badań wynika, że proces decyzyjny Kadry Zarządzającej stanowi sufit/limit dla efektywności strategicznej procesu decyzyjnego organizacji. Inwestując w siebie w tym obszarze podnosisz pułap, do którego może „doskoczyć” organizacja

CZEMU TERAZ?

  • Wg PwC Global CEO Survey1 blisko 90% globalnych liderów wierzy we wzrost przychodów w skali co najmniej 1 roku (a 51% liderów wierzy we wzrost przez 3 lata).
  • To doskonały moment, żeby znaleźć źródła własnej efektywności i przełożyć ją na poprawę lub osiągnięcie pozycji lidera w branży.
  • Firmy myślące taktycznie skupiają się na efektywności gdy jest kryzys – aby przetrwać na rynku. Firmy myślące strategicznie robią dokładnie odwrotnie – inwestują w efektywność na przyszłość, tworząc przewagę konkurencyjną w okresie stabilności oraz planowanych wzrostów.